Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Regulacje prawne Uczelni

1. Statut Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania - pobierz

2. Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania - pobierz

3. Regulamin studiów podyplomowych pobierz

 

A. ZARZĄDZENIA KANCLERZA

1.  NR 2/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych

 

B. ZARZĄDZENIA REKTORA: